Friday, 22/10/2021 - 03:42|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12

Thông báo về việc lựa chọn và cung ứng SGK lớp 6 năm học 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT TP BẮC GIANG

TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 01/TB-THCSHHT

P. Hoàng Văn Thụ, ngày 10 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn và cung ứng SGK lớp 6 năm học 2021-2022

 

Thực hiện Công văn 410/SGDĐT-DTrH, GDTX ngày 09/4/2021 của Sở GD&ĐT về việc lựa chọn, tập huấn và cung ứng sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022; Trường THCS Hoàng Hoa Thám trân trọng thông báo tới PHHS, học sinh lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Hoàng Hoa Thám và toàn thể nhân dân được biết:

1. Nhà trường đã lựa chọn bộ sách Cánh diều và sách Tiếng Anh 6 (tập 1, tập 2) cho học sinh lớp 6 năm học 2021-2022. Nhà trường đã nhận đủ số sách theo số lượng học sinh lớp 6 của năm học 2021-2022 do Công ty cổ phần sách giáo khoa – thiết bị trường học Bắc Giang cung ứng và có trách nhiệm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho học vào đầu năm học. Bộ sách gồm:

 

STT

Tên Sách

Số lượng

(Quyển)

Đơn giá

1

Ngữ văn 6 – Tập 1 (Nguyễn Minh Thuyết, NXB ĐHSP HCM)

1

23.000

2

Ngữ văn 6 – Tập 2 (Nguyễn Minh Thuyết, NXB ĐHSP HCM)

1

24.000

3

Toán 6 – Tập 1 (Đỗ Đức Thái, NXB ĐHSP)

1

24.000

4

Toán 6 – Tập 2 (Đỗ Đức Thái, NXB ĐHSP)

1

20.000

5

Khoa học tự nhiên 6 (Mai Sỹ Tuấn, NXB ĐHSP)

1

34.000

6

Lịch sử và Địa lí 6 (Đỗ Thanh Bình, NXB ĐHSP)

1

34.000

7

Giáo dục công dân 6 (Trần Văn Thắng, NXB ĐHSP HCM)

1

12.000

8

Tin học 6 (Hồ Sĩ Đàm, NXB ĐHSP)

1

18.000

9

Công nghệ 6 (Nguyễn Tất Thắng, NXB ĐHSP HCM)

1

15.000

10

Âm nhạc 6 (Đỗ Thanh Hiên, NXB ĐHSP HCM)

1

12.000

11

Mĩ thuật 6 (Phạm Văn Tuyến, NXB ĐHSP)

1

12.000

12

Giáo dục thể chất 6 (Lưu Quang Hiệp, NXB ĐHSP)

1

18.000

13

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6

 (Nguyễn Dục Quang, NXB ĐHSP HCM)

1

13.000

14

Tiếng Anh 6 – Tập 1 (Hoàng Văn Vân, NXB GDVN)

1

38.000

15

Tiếng Anh 6 – Tập 2 (Hoàng Văn Vân, NXB GDVN)

1

38.000

 

Cộng tổng

 

335.000

(Bằng chữ: Ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn./.)

2. Học sinh, PHHS lớp 6 năm học 2021-2022 không tự ý mua sách giáo khoa ở các cửa hàng sách bên ngoài, tránh tình trạng PHHS và học sinh mua không đúng loại sách hoặc mua phải sách in lậu.

Trên đây là thông báo của trường THCS Hoàng Hoa Thám về việc lựa chọn và cung ứng sách giáo khoa cho học sinh lớp 6 năm học 2021-2022./.

 

Nơi nhận:                                                   

- UBND phường Hoàng Văn Thụ (báo cáo);

- Đài phát thanh phường Hoàng Văn Thụ (TB giúp nhà trường);

- Trường tiểu học Võ Thị Sáu;

- Website trường THCS Hoàng Hoa Thám;

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thanh Phương

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 12
Tháng 10 : 527
Năm 2021 : 5.849