Tuesday, 17/05/2022 - 18:29|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHẢO SÁT RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI THI ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 9 NĂM HỌC 2021-2022

  PHÒNG GD& ĐT.TP BẮC GIANG

    TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

 

 

Số:       /KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 

TP. Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức khảo sát rèn kỹ năng làm bài thi (lần 2) đối với học sinh lớp 9

năm học 2021-2022

Căn cứ Công văn số 123/GDĐT ngày 07/3/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Giang về việc khảo sát rèn kỹ năng làm bài thi (lần 2) đối với học sinh khối lớp 9, năm học 2021-2022

Trường THCS Hoàng Hoa Thám xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát rèn kỹ năng làm bài thi (lần 2) đối với học sinh khối lớp 9, năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Đánh giá kết quả dạy, học của giáo viên và học sinh để điều chỉnh kế hoạch dạy học, bồi dưỡng học sinh lớp 9 cho phù hợp.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, giấy thi, giấy nháp... cho học sinh tham gia khảo sát. Tổ chức coi, chấm bài khảo sát nghiêm túc, chữa bài cho học sinh kịp thời, đánh giá kết quả khách quan, thực chất năng lực học tập của học sinh.

2. Đối tượng tham gia khảo sát:

- Là học sinh khối lớp 9 năm học 2021 – 2022 đang học tại các trường THCS
thành phố Bắc Giang có nguyện vọng tham gia khảo sát.

- Những học sinh thuộc diện F0 đang điều trị tại nhà tạm thời không tham gia khảo sát đợt 1, các học sinh thuộc diện F1 có thể tham gia khảo sát tại trường nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc 5K (nhà trường bố trí phòng kiểm tra riêng cho các học sinh thuộc diện F1)

3. Môn khảo sát và hình thức khảo sát

a. Môn khảo sát: Khảo sát 03 môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

b. Hình thức khảo sát

- Môn Ngữ văn: Khảo sát theo hình thưc tự luận.

- Các môn Toán, Tiếng Anh: Khảo sát theo hình thưc trắc nghiệm kết hợp với
tự luận, cụ thể:

+ Môn Toán: 30% trắc nghiệm và 70% tự luận.

+ Môn Tiếng Anh: 80% trắc nghiệm và 20% tự luận.

* Lưu ý: Các môn Toán, Ngữ văn học sinh làm bài trên giấy thi; môn tiếng Anh học sinh làm trực tiếp vào đề khảo sát.

4. Lịch khảo sát:

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian
làm bài

Thời gian giao đề

Thời gian tính giờ

11/3/2022
(Thứ Sáu)

Chiều

Ngữ văn

120 phút

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

Tiếng Anh

60 phút

15 giờ 45 phút

15 giờ 50 phút

12/3/2022
(Thứ Bẩy)

Chiều

Toán

120 phút

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

5. Tổ chức thực hiện

- Nhà trường quyết định thành lập Hội đồng coi, chấm bài khảo sát theo quy định; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kỳ khảo sát; tổ chức kỳ khảo sát đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên được phân công coi, chấm khảo sát thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 thông báo kế hoạch khảo sát đến học sinh và phụ huynh học sinh, nhắc nhở học sinh tham gia kỳ khảo sát đầy đủ, có chất lượng.

 

Trên đây là kế hoạch Tổ chức khảo sát rèn kỹ năng làm bài thi (lần 2) đối với học sinh lớp 9 năm học 2021-2022. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch./.

 

Nơi nhận:                                           

- Phòng GD&ĐT thành phố;

- Hiệu trưởng, Phó HT;

- Cán bộ, GV, NV trường;

- PHHS lớp 9;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thanh Phương

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 57
Hôm qua : 22
Tháng 05 : 304
Năm 2022 : 3.917